2018-ban alakult új szabványosító műszaki bizottságok

2018-ban is számos új bizottság alakult nemzetközi és európai szinten. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) és európai megfelelője az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) az általános szabványosítás területén számos olyan területet vont be a formális szabványosításba, amellyel korábban nem találkozhattunk. Kiemelt terület volt a hozzáférhetőség és az energia, valamint a biztonság.

2018-ban megalakult műszaki bizottságok:

ISO:

ISO/PC 315

Indirect, temperature-controlled refrigerated delivery services. Land transport of parcels with intermediate transfer

Közvetett, hőszabályozott hűtött szállítási szolgáltatások. Csomagok szárazföldi szállítása átpakolással

ISO/PC 316

Water efficient products. Rating

Víztakarékos termékek. Osztályozás

ISO/PC 317

Consumer protection: privacy by design for consumer goods and services

Fogyasztóvédelem: személyiségvédelem tervezéssel fogyasztói termékekhez és szolgáltatásokhoz

ISO/PC 318

Community scale resource oriented sanitation treatment systems

Közösségi léptékű nyersanyag-központú közegészségügyi rendszerek

ISO/TC 319

Karst

Karszt

ISO/PC 320

Tableware, giftware, jewellery, luminaires. Glass clarity. Classification and test method

Edények, ajándéktárgyak, ékszerek, lámpatestek. Az üveg átlátszósága. Osztályozás és vizsgálati módszer

ISO/TC 321

Transaction assurance in E-commerce

E-kereskedelemi tranzakciók biztonsága

ISO/TC 322

Sustainable finance

Fenntartható pénzügyek

ISO/TC 323

Circular economy

Körkörös gazdaság

 
CEN:

CEN/TC 459

ECISS. European Committee for Iron and Steel Standardization

ECISS. A vas és acél szabványosításának európai bizottsága (átalakult)

CEN/WS 93

Industrial Symbiosis

Ipari szimbiózis

CEN/WS 94

Competences of hotel general manager

Szállodavezetők kompetenciái

CEN/WS 95

European Quality framework for Students Internships

Tanulói szakmai gyakorlatok európai keretrendszere

CEN/WS 96

Mapping of future needs of standardisation in the paper and board sector

Papír- és kartonipar szabványosításának jövőbeli igényei

CEN/WS 97

Articulated industrial robots. Elastostatic compliance calibration

Gömbcsuklós ipari robotok. Elasztostatikus megfelelőség kalibrálása

CEN/WS JTI

Journalism Trust Indicators

Újságírói megbízhatóság indikátorai

CEN/WS NATEDA

Nanoindentation Test Data

Nanohorpadások vizsgálati adatai

CEN/WS Unicorn

CEN Workshop on Analytics Insights and Scaling Policies for Microservices (UNICORN)

CEN-workshop a mikroszolgáltatások analitikai rálátásáról és méretezési politikájáról (UNICORN)

CEN/WS Smart CE Marking

Smart CE marking for the construction industry

Okos CE-jelölés az építőiparban


CEN/CENELEC:

CEN/CLC/JTC 8

Privacy management in products and services

Személyiségvédelem termékekben és szolgáltatásokban

CEN/CLC/JTC 10

Energy-related products. Material Efficiency Aspects for Ecodesign

Energiával kapcsolatos termékek. Ökotervezés anyaghatékonysági szempontjai

CEN/CLC/JTC 11

Accessibility in the built environment

Hozzáférés az épített környezetben

CEN/CLC/JTC 12

Design for All

Mindenki számára történő tervezés

CEN/CLC/JTC 13

Cybersecurity and Data Protection

Kiberbiztonság és adatvédelem

CEN/CLC/JTC 14

Energy management and energy efficiency in the framework of energy transition

Energiagazdálkodás és energiahatékonyság az energiaátvitel keretrendszerében

CEN/CLC/JTC 15

Energy measurement plan for organizations

Energiamérési terv szervezeteknek


A Magyar Szabványügyi Testület, a CEN, a CENELEC és az ISO tagjaként várja a fenti témákban érintett szervezetek, vállalatok képviselőinek jelentkezését, amennyiben az európai és nemzetközi szintű munkában részt kívánnak venni, vagy akár csak figyelemmel kívánják kísérni a szabványosítási munkákat. Megfelelő számú jelentkező esetén az MSZT nemzeti műszaki szabványosító tükörbizottságot alapít az itt felsorolt bizottságokhoz.

Érdeklődés esetén, a magyarországi bevezetés támogatásával kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

Krantz Domokos
2019. március