Az MSZT/MCS 802 „Teljesítménytranszformátorok” munkacsoport műszaki bizottsággá alakult

A „Teljesítménytranszformátorok” műszaki bizottság tagjainak száma néhány évvel ezelőtt olyannyira lecsökkent, hogy elvesztette bizottsági rangját és munkacsoporttá minősült. A munkacsoport elnöke nyugalomba vonult, így az MCS 802 elnök nélkül maradt.

Azóta új tagok toborzásával azonban sikerült a tagok létszámát megnövelni, így lehetővé vált az Eljárási rend december 4-ei ülésén való elfogadása és a bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztása.

Rövid ismertető a bizottságról

A bizottság azonosító jele és neve: MSZT/MB 802 „Teljesítménytranszformátorok” nemzeti szabványosító műszaki bizottság.
A bizottság tevékenységi területe három részből tevődik össze:

  1. Teljesítménytranszformátorok:
    Erőátviteli (energetikai) transzformátorok, azok üzemeltetése és veszteségeik; teljesítménytranszformátorok általános előírásai, szigetelési szintek, villamos szilárdsági vizsgálatok és külső légközök, lökőfeszültség- és a kapcsolási hullámú vizsgálatok, melegedés, zárlatbiztosság, zajszintek meghatározása; a frekvenciaátvitel mérése; száraztranszformátorok, folyadéktöltésű teljesítménytranszformátorok, transzformátorok szélerőművi alkalmazásokhoz; teljesítménytranszformátorok és fojtótekercsek szerelvényei.
  2. Mágneses és elektrotechnikai anyagok:
    Mágneses anyagok; elektrotechnikai acélszalag és -lemez, a lágymágneses anyagok, az állandó (kemény)mágneses anyagok mágneses tulajdonságai; gyengén mágneses anyagok.
  3. Mérőtranszformátorok:
    A bizottság az IEC/TC 14, 38 és 68 nemzetközi, valamint a CLC/TC 14, 37 és SR 68 európai műszaki bizottságok tükörbizottsága, azok tevékenységét képezi le. Az IEC/TC 14 bizottságban teljes jogú szavazóképes P-tagok vagyunk, az IEC/TC 38 és 6l bizottságokban pedig megfigyelő O-tagok.

Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k

azonosító jele

neve magyarul

neve angolul

CLC/TC 14

Teljesítménytranszformátorok

Power transformers

CLC/TC 38

Mérőtranszformátorok

Instrument transformers

CLC/SR 68

Mágneses ötvözetek és acélok

Magnetic alloys and steels

 

Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k

azonosító jele

neve magyarul

neve angolul

részvétel módja

IEC/TC 14

Teljesítménytranszformátorok

Power transformers

P-tagság

IEC/TC 38

Mérőtranszformátorok

Instrument transformers

O-tagság

IEC/TC 68

Mágneses ötvözetek és acélok

Magnetic alloys and steels

O-tagság


Az IEC/TC 14 hat munkabizottságában az MSZT/MB 802 három szakértője is tevékenykedik (az egyik szakértő több munkabizottságnak is tagja). E munkacsoportok a következők:

TC 14/MT 60076-7      Loading guide for oil-immersed power transformers
TC 14/MT 60214          Tap changers
TC 14/MT 60076-16    Transformers for wind turbine applications
TC 14/MT 60076-14    Liquid-immersed power transformers using high-temperature insulation materials
TC 14/PT 60076-25      Power transformers. Part 25: Neutral grounding resistors. General design requirements and test procedures
TC 14/MT 60076-1      Power transformers. Part 1: General

Az MSZT/MB 802 bizottságnak jelenleg 7 tagja van.

 A bizottság TAGSZERVEZETEI

M&I MATERIALS Ltd

Siemens Zrt.

Budapest Főváros Kormányhivatala, Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Műszaki Felügyeleti Osztály

CG Electric Systems Hungary Zrt.

VEIKI-VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.

A bizottság elnöke:     Dr. Nádor Gábor
Elnökhelyettes:            Hipszki Gyula
Titkár:                          Kosák Gábor

A bizottság tevékenységi területe szűkebb, specifikusan a transzformátorokhoz és mágneses anyagokhoz kapcsolódik. Itt a nemzetközi gyártók és magyar leányvállalataik dominálnak, akik az angol nyelvű szabványokat alkalmazzák, ezért nem szorgalmazzák a bizottsághoz tartozó szabványok magyar nyelvű bevezetését. A nemzetközi szabványosításban való együttműködésre azonban erős igény mutatkozik (a magyar érdeklődőknek oda az MSZT-n keresztül vezet az út), ezt támasztja alá a bizottság több tagjának nemzetközi műszaki bizottságok munkacsoportjaiban való részvétele.

A műszaki bizottsággal kapcsolatban tájékozódhatnak az MSZT honlapján, továbbá az alábbi elérhetőségen: g.kosak@mszt.hu vagy a 06-1-456-6871 telefonszámon.

További információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

 Kosák Gábor 
2018. december