Áttérési útmutató
Áttérés az új ISO 45001:2018 szabványra

MSZT Tanúsítási Titkársága

 

 

2018. 03. 12-vel megjelent az ISO 45001 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere. Követelmények alkalmazási útmutatóval címűnemzetközi szabványt, ISO 45001:2018 jelzettel, amely az eddigi MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) szabványt fogja kiváltani.

A tanúsított szervezetek áttérése az új szabványra
A Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF – International Accreditation Forum) útmutatót készített (IAF MD 21:2018) az ISO 45001:2018-ra való áttérés megtervezésére.

Az IAF az ISO 45001:2018 közzétételétől számított 3 éves áttérési időszakot határozott meg.

Három évvel az ISO 45001:2018 közzétételét követően, a BS OHSAS 18001:2007 és ennek megfelelően az MSZ 28001:2008 szerinti tanúsítványok érvényüket vesztik.
Az áttérési időszak alatt az MSZ 28001:2008 szerint kiadott tanúsítványok lejárati idejének meg kell egyeznie a három éves áttérési időszak végével, azaz 2021. 03. 12-vel.

Az MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) szerint tanúsított cégek javasolt teendői:

  • beszerezni és megismerni az új szabvány követelményeit,
  • meghatározni MEBIR-ben lévő különbségeket (gap-analízissel), amelyeket meg kell oldani az új követelmények teljesítése érdekében,
  • kidolgozni egy végrehajtási tervet,
  • biztosítani valamennyi új felkészültségi igény teljesítését (a megfelelő képzéssel) és a tudatosságot elérni valamennyi fél számára, akik hatással vannak a szervezet MEBIR-eredményességére,
  • aktualizálni a meglévő MEBIR-t, hogy megfeleljen az új követelményeknek, és igazolni ennek eredményességét,
  • kapcsolattartás a tanúsító szervezettel az áttérési intézkedéseket illetően.

Minden szervezet számára a szükséges változtatás mértéke a jelenlegi irányítási rendszer és a szervezeti struktúra és gyakorlat érettségétől és eredményességétől függ. Ezért a szervezetek számára a hatáselemzés / gap-analízis végzése ajánlott a valós erőforrás- és időráfordítások meghatározása érdekében.

Az áttérés megtörténhet megújító audit vagy az esedékes felügyeleti vagy rendkívüli audit keretében, mely a szervezet döntése egyeztetve a tanúsító testületével. Az áttérés során plusz auditidővel szükséges számolni a meglévő és az új követelmények ellenőrzése érdekében, figyelembe véve, hogy minden ügyfél és áttérési audit egyedülálló.

Az MSZT elsősorban a megújító auditkor történő áttérést javasolja tanúsított ügyfeleinek, ez esetben a pozitív döntést követően a tanúsítványok 3 éves érvényességi időtartammal kerülnek kiadásra.

Amennyiben az ügyfél valamelyik felügyeleti audit alkalmával térne át az új szabványokra, sikeres audit esetén, ahol a kötelező követelményeknek való megfelelés az audit által igazolt, az új szabványok szerinti megfelelőséget igazoló tanúsítvány érvényessége a „régi” tanúsítvány kiadásától számított 3 év mínusz 1 napra fog módosulni. A tanúsítási ciklusokban így nem történik változás. Az új szabványokra való áttérés miatti tanúsítványok cseréje díjmentes.

Bővebb tájékoztatás, illetve az áttérési audit idejének kiválasztása, megállapítása érdekében kérjük vegye fel tanúsítási menedzsereinkkel a kapcsolatot a Tanúsítási Titkárság alábbi elérhetőségein:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu

2018. április