Megjelent az ISO/IEC 17025:2017 szabvány, 3 év van az átállásra

(a 2017. októberi cikk frissítése)

Az ISO/IEC 17025:2017 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei nemzetközi referencia azoknak a laboratóriumoknak, amelyek bizonyítani szeretnék, hogy képesek megbízható eredmények elérésére. A szabvány javítja a laboratóriumok és más szervezetek közötti együttműködést azzal, hogy az egyes országokban kapott eredmények szélesebb körben elfogadottá válnak. A vizsgálati jelentések és tanúsítványok további vizsgálat nélkül átvehetők, mely elősegíti a nemzetközi kereskedelmet.

Kiknek készült az ISO/IEC 17025?

A szabvány minden olyan szervezet számára hasznos, amely vizsgálatot, mintavételt vagy kalibrálást végez, és megbízható eredményeket szeretne elérni. Ez lehet bármilyen laboratórium, függetlenül attól, hogy a kormányzat, az ipar vagy egyéb szervezet tulajdonában van-e. Hasznos lehet az egyetemek, a kutatóközpontok, a kormányzat, a szabályozó hatóságok, az ellenőrző szervezetek, a terméktanúsító szervezetek és más megfelelőségértékelő testületek számára is.

Mi indokolta az átdolgozást?

Az ISO/IEC 17025 legutóbbi változatát 2005-ben tették közzé, és azóta a piaci körülmények és a technológia is változott. Az új szabvány lefedi a műszaki változásokat, a szókészlet átalakulását, valamint az információtechnológiában végbement fejlesztéseket. Figyelembe veszi továbbá az ISO 9001 legújabb kiadását is.

Melyek a fő változások?

  • Az alkalmazási területet módosították, hogy lefedje az összes laboratóriumi tevékenységet, beleértve a vizsgálatot, a kalibrálást és a későbbi kalibrálással és vizsgálattal kapcsolatos mintavételt.
  • Új szerkezetet fogadtak el annak érdekében, hogy a szabványt a meglévő ISO/IEC megfelelőségértékelési szabványokhoz, például az ISO/IEC 17000 sorozathoz igazítsák.
  • A folyamatszemléletű megközelítés illeszkedik az újabb szabványok, például az ISO 9001 (minőségirányítás), az ISO 15189 (orvosi laboratóriumok minősége) és az ISO/IEC 17000 sorozat követelményeihez, mivel a folyamat részletes leírása helyett annak eredményére fókuszál.
  • A szabvány nagyobb hangsúlyt fektet az információs technológiákra. Elismerve, hogy a papíralapú kézikönyveket, feljegyzéseket és jelentéseket lassan felváltják az elektronikus verziók, beépíti a számítógépes rendszerek, az elektronikus feljegyzések, eredmények és jelentések alkalmazását.
  • Magában foglalja a kockázatalapú gondolkodást és ismerteti a hasonlóságokat az ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények szabvánnyal.
  • A terminológia frissült. Példa erre többek között a Nemzetközi Metrológiai Szótár (VIM) változásainak figyelembe vétele és az ISO/IEC terminológiához való igazodás, amely a megfelelőségértékelésre vonatkozó valamennyi szabvány közös szakkifejezését és meghatározását tartalmazza.

A nemzetközi szabványt az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 2017. november 30-án EN ISO/IEC 17025:2017-ként jóváhagyta, ezért bevezetése 2018. júniusig Magyarország számára kötelező. Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005-öt legkésőbb 2020 decemberéig vissza kell vonni.

Az ISO és az ILAC által kiadott közös közlemény szerint az átmeneti időszak alatt mind az ISO/IEC 17025:2005, mind az ISO/IEC 17025:2017 szerinti tanúsítványok egyformán érvényesek és alkalmazhatók.

A szabvány magyar nyelvű bevezetésének támogatása érdekében keresse munkatársainkat a szabvtit@mszt.hu vagy a g.czimer@mszt.hu e-mail-címen.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Forrás:
ISO 17025 Brochure
ISO/ILAC 17025:2017 Transition Communiqué

Czimer Gáborné
2018. február